Het product is toegevoegd aan de winkelwagen
Ga naar de winkelwagen » Ga verder met winkelen »
nl-NLen-GB

Happy Horse BV, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Happy Horse. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven. Happy Horse gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Happy Horse uw gegevens nodig heeft om producten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Happy Horse verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Happy Horse stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Happy Horse en u. Indien en wanneer Happy Horse uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.